PASTORES DABO VOBIS (In English)

[2011/09/29 | Sách » Đào Tạo | admin | Nhận xét(0) | Đọc(1530) ]

POST-SYNODAL
APOSTOLIC EXHORTATION
PASTORES DABO VOBIS
TO THE BISHOPS,
CLERGY AND FAITHFUL
ON THE FORMATION OF PRIESTS
IN THE CIRCUMSTANCES OF THE PRESENT DAYBấm xem ảnh ở cửa sổ mớiTông Huấn Pastores Dabo Vobis, chúng ta đã có nhiều bản dịch Việt Ngữ, để  phục vụ nhu cầu học hỏi xa hơn bằng một ngoại ngữ phổ biến hiện nay là tiếng Anh (English). Xin giới thiệu quý độc giả một tài liệu rất quan trọng  trong việc đào tạo linh mục bằng tiếng Anh trích từ kho tài liệu của thư viện Online Vatican.

Để xem văn bản, xin click vào địa chỉ dưới đây:

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis_en.html

Tags: ,
Viết nhận xét

Comment văn minh và lịch sự không spam
Câu hỏi chi tiết rõ ràng có demo kèm lời giải thích. Thanks

Tên gọi [Đăng ký]
Mật khẩu - Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web
Email
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ
               
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team