Đức Thánh Cha Phanxicô Phanxicô: Khi chúng ta đi dự Thánh lễ, là chúng ta bước đi lên đồi Calvary

[2017/11/24 | Giáo dục » Giáo dục đức tin | admin | Nhận xét(0) | Đọc(43) ]
Đức Thánh Cha Phanxicô Phanxicô: Khi chúng ta đi dự Thánh lễ, là chúng ta bước đi lên đồi Calvary, chứ không phải chúng ta bước vào một cảnh trình diễn

Ngày 22/11/2017

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


chính Chúa Jêsus đang vác thập giá bước lên đồi Calvary để dâng lễ tế đền tội cho chúng ta. Khi nghĩ đến việc tham dự Thánh Lễ như vậy, liệu chúng tôi còn có trò chuyện; có chụp ảnh như đó là một cảnh trình diễn không? Không! Tất nhiên là không! Vì đó chính là Chúa Jêsus....Như thường lệ, Đức Thánh Cha Francis đã mời một số bạn trẻ tuổi nhất lên chiếc xe chuyên dụng của ngài (popemobile) để họ có một chuyến đi cùng với Đức Thánh Cha  mà họ không thể nào quên được trong đời mình khi hành hương đến Rô-ma.


“Thưa Đức Thánh Cha, con từ Mexico đến,”
“Họ là người Mexico? Và ở Tequila, nó ở đâu vậy?”


Đức Giáo Hoàng giải thích trong bài giáo lý của ngài rằng Thánh Lễ không chỉ là một sự tưởng nhớ về những gì xảy ra cách đây 2.000 năm, nhưng Thánh Lễ còn là việc làm sống lại cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.


POPE FRANCIS
"Thánh Lễ dẫn chúng ta bước vào cuộc khổ nạn, cái chết, sự sống lại và lên trời của Chúa Jêsus. Khi chúng ta đi tham dự Thánh lễ, chúng ta đang đi đến tận đồi Calvary. Đó chính là sự giống nhau giữa Thánh Lễ chúng ta tham dự và cuộc khổ nạn của Chúa Jêsus trên đồi Calvary."
Như vậy, một lần nữa Đức Giáo Hoàng nhắc nhở các Kitô hữu về tầm quan trọng của việc cử hành Thánh Lễ cần phải cử hành hết sức trang nghiêm, long trạng và  sốt sắng nhất có thể được.


POPE FRANCIS
"Hãy suy nghĩ điều này: nếu chúng ta bước lên đồi Calvary, hãy tưởng tượng, trong lúc đó, chính Chúa Jêsus đang vác thập giá bước lên đồi Calvary để dâng lễ tế đền tội cho chúng ta. Khi nghĩ đến việc tham dự Thánh Lễ như vậy, liệu chúng tôi còn có trò chuyện; có chụp ảnh như đó là một cảnh trình diễn không? Không! Tất nhiên là không! Vì đó chính là Chúa Jêsus. Chắc chắn chúng ta sẽ giữ im lặng, khóc và hạnh phúc khi được Chúa Jêsus cứu chúng ta khỏi chết. Khi chúng ta bước vào nhà thờ để cử hành Thánh Lễ, chúng ta hãy suy nghĩ, "Tôi đang đi lên đồi Calvary nơi Chúa Giêsu hiến ban mạng sống của Người cho tôi," và việc nhận thức  này sẽ làm cho chúng ta có thái độ và tâm tình xứng hợp khi tham dự thánh lễ, không còn chia trí, không còn chụp hình chung quanh, không còn nói chuyện, mất tập trung nữa...”
Đây là giáo lý thứ ba của Đức Giáo Hoàng về Bí Tích Thánh Thể và cũng là bài cuối cùng của ngài trong Tháng Mười Một này, trước khi ngài có chuyến tông du sang Bangladesh và Myanmar vào tuần tới.”

Philip Tran
https://www.romereports.com/en/2017/11/22/pope-francis-when-we-go-to-mass-its-like-entering-calvary-its-not-a-spectacle/

-----------------


Pope Francis: When we go to Mass it's like entering Calvary, it's not a spectacle

2017/11/22

As usual, Pope Francis invited a few of the youngest attendees onto the popemobile for an unforgettable ride.

From Mexico, Holy Father.
They're Mexicans? And the Tequila, where is it?

The pope explained in his catechesis that the Mass is reliving the Passion of Christ and not just a mere remembrance of what happened 2,000 years ago.

POPE FRANCIS
“This is the Mass. It is entering into the Passion, death, resurrection and ascension of Jesus. When we go to Mass, it's like we are going to Calvary. It's the same.”

Thus, he once again reminded Christians of the importance of celebrating the ceremony as solemnly as possible.

POPE FRANCIS
“Think for a second: if we went to Calvary, let's imagine, in that moment, and we also know that man is Jesus. Would we start chatting; taking photos like it was a spectacle? No. Because it's Jesus. We would definitely be in silence, crying and also happy about being saved. When we enter the church to celebrate Mass, let's think, 'I'm entering Calvary where Jesus gives his life for me,' and that's how the spectacle disappears, the chit-chatting and the comments.”

This was Pope Francis' third catechesis on the Eucharist and his last in November, as he travels to Bangladesh and Myanmar for a papal visit next week.


Viết nhận xét

Comment văn minh và lịch sự không spam
Câu hỏi chi tiết rõ ràng có demo kèm lời giải thích. Thanks

Tên gọi [Đăng ký]
Mật khẩu - Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web
Email
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ
               
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team