Đức Giáo Hoàng trong buổi đọc kinh Truyền Tin: Đừng đợi đến giây phút cuối cùng mới cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa

Ngày 13/11/2017

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Đức Giáo Hoàng  FRANCIS giải thích rằng trong dụ ngôn, ngọn đèn của mỗi cô dâu cầm đi đón chàng rễ là biểu tượng đức tin, làm sáng lên cuộc đời của mỗi người Ki-tô hữu. Ngoài ra, dầu là biểu tượng của lòng bác ái, hay nguồn năng lựợng cung cấp và làm cho ngọn đèn đức tin được thắp sáng lên.Trong buổi cầu nguyện đọc kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Francis đã suy niệm về dụ ngôn Phúc âm ngày Chúa nhật (Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A) về  10 người trinh nữ đang chờ đón chàng rể. Đức  Giáo Hoàng nói rằng đó là một ví dụ về những điều kiện để vào Thiên Đàng.


POPE FRANCIS
"Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta  điều gì? Ngài nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ của chúng ta với Ngài. Trong Phúc Âm, Chúa Jêsus thường dạy chúng ta phải tỉnh thức và Ngài cũng dạy chúng ta như vậy trong dụ ngôn 10 cô trinh nữ này, 'Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào giờ nào Con Người sẽ đến.'”


Đức Giáo Hoàng giải thích rằng trong dụ ngôn, ngọn đèn của mỗi cô dâu cầm đi đón chàng rể là biểu tượng đức tin, làm sáng lên cuộc đời của mỗi người Ki-tô hữu. Ngoài ra, dầu là biểu tượng của lòng bác ái, hay nguồn năng lựợng cung cấp và làm cho ngọn đèn đức tin được thắp sáng lên.


POPE FRANCIS
"Với dụ ngôn này, Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng, để tỉnh thức không có nghĩa là lúc cũng thức, mà là phải sẵn sàng.Thực sự, tất cả các cô trinh nữ đều thiếp ngủ trước khi chàng rể đến, nhưng khi họ thức giấc, một số cô đã sẵn sàng và những cô khác thì không. Do đó, đây là ý nghĩa của việc khôn ngoan và biết thận trọng: đó là không chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta mới cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa, nhưng phải cộng tác với ân sủng của Chúa ngay từ bây giờ ".


Đức Thánh Cha Francis cũng nhắc nhớ lại một nhóm các vị tử đạo bị giết trong cuộc bách hại tôn giáo từ năm 1936 - 1937 trong cuộc Nội Chiến Tây Ban Nha và được phong chân phước vào cuối tuần ở Madrid. Các vị tử đạo đó là Vicente Queralt Lloret và 20 vị tử đạo cùng với ngài, Đức Giáo Hoàng cũng nhắc đến Jose Maria Fernandez Sanchez và 38 vị tử đạo khác.


PhilipTran
Nguồn https://www.romereports.com/en/2017/11/13/pope-in-angelus-dont-wait-until-the-last-moment-to-collaborate-with-gods-grace/
  

-----------------


Pope in Angelus: Don't wait until the last moment to collaborate with God’s grace


November 11, 2017


In the Angelus prayer, Pope Francis reflected on Sunday's Gospel parable of the 10 virgins who awaited the bridegroom, saying that it is an example of the conditions to enter Heaven.


POPE FRANCIS
“What does Jesus want to teach us with this parable? He reminds us that we must be ready for our encounter with Him. Jesus often exhorts in the Gospel to watch and He does so also at the end of this story, 'Watch therefore, for you know neither the day nor the hour.'”


He explained that in the parable, the lamp each bridesmaid held is a symbol of faith, that lights up each person's life. Also, the oil is symbolic of charity that feeds and contributes to the light of faith.


POPE FRANCIS
“With this parable, He tells us that to watch doesn’t mean only not to sleep, but to be ready. In fact, all the virgins slept before the bridegroom’s arrival, but when they awakened, some were ready and others not. Here, therefore, is the meaning of being wise and prudent: it’s about not waiting for the last moment of our life to collaborate with God’s grace, but to do so already from now on.”


Pope Francis also remembered a specific group of martyrs killed during the religious persecution from 1936-1937 in the Spanish Civil War and beatified over the weekend in Madrid. They were Vicente Queralt Lloret and the 20 martyrs with him, also Jose Maria Fernandez Sanchez the additional 38 martyrs with him.


Soruce of romereports.com
--------------
  

Viết nhận xét

Comment văn minh và lịch sự không spam
Câu hỏi chi tiết rõ ràng có demo kèm lời giải thích. Thanks

Tên gọi [Đăng ký]
Mật khẩu - Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web
Email
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ
               
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team