Nữ tu học nghề kỹ sư không gian để làm gì?

[2016/12/11 | Giáo dục » Ơn Gọi - Vocation | admin | Nhận xét(0) | Đọc(204) ]
Nữ tu học nghề kỹ sư không gian để làm gì?

Trần Mạnh Trác, Ngày 7/12/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Một 'bà Sơ kín' và một 'Tiến sĩ về không gian' thì có gì khác nhau?
Xin thưa ngay, cá hai là một, và một điều thú vị nữa là cả hai công việc đều nhắm vào trời cao, nghĩa đen và nghĩa bóng!

Theo tin CNA ngày 07 Tháng 12 năm 2016, thì Sơ Benedicta cuả hội dòng Holy Face (Thánh Nhan) vừa được xuất viện, tức là rời khu dòng kín, vì một lý do bất thường: để tham dự buổi lễ tốt nghiệp và nhận lãnh văn bằng tiến sĩ tại trường Hindustan Aerospace And Engineering, Ấn Độ.

"Tôi vào nhà dòng sau khi thi xong phầ̀n vấn đáp cuối cùng hồi năm ngoái, và đây là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài. Quy tắc cuả nhà dòng cấm chúng tôi đi ra khỏi tu viện, nhưng tôi đã được cho phép đặc biệt để tham dự lễ mãn khoá," Sơ Benedicta nói cho tờ báo Matters India biết như vậy.


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
A member of the cloistered Carmelities, Sister Benedicta was awarded the Ph.D. for her work in aerospace engineering. (Credit: The Indian Express.)
Người nữ tu 32 tuổi này (Sơ Benedicta, hình, đứng giữa) hiện sống trong dòng kín của các nữ tu Biển Đức, hội dòng Thánh Nhan.

Sinh trưởng ở Kuwait trước khi có Chiến tranh vùng Vịnh, Sơ Benedicta tốt nghệp trường Cao đẳng St Xavier ở Mumbai và sau đó lấy bằng thạc sĩ về khoa học không gian ở Đại học Pune, bang Maharashtra, cách Mumbai 90 dặm.

Sơ lắy Tiến Sĩ từ Viện Công Nghệ Quốc Phòng Tiền Tiến ở thành phố Pune. Theo báo Matters India, thì luận án tiến sĩ của Sơ liên hệ đến lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ, liên quan đến động cơ phản lực scramjet, chủ yếu sử dụng cho các động cơ siêu thanh và phi thuyền không gian.

Sơ Benedicta đã từng cảm thấy ơn gọi về đời sống thánh hiến, nhưng việc quyết định trở thành một nữ tu xảy ra sau khi tham dự một khóa tĩnh tâm ở Pune. Sơ đã kết thúc cuộc nghiên cứu tiến sĩ của mình trước khi nói với gia đình rằng sơ muốn gia nhập một dòng tu kín.

Cộng đoàn các nữ tu dòng Biển Đức đền tạ Nhan Thánh Chúa được thành lập vào năm 1950 bởi đan viện trưởng Hildebrand Gregory. Năm 1977, đã trở thành một cộng đoàn thống thuộc toà thánh và đã có nhiều tu viện trên nhiều châu lục.


-----------------

Cloistered nun earns Ph.D. in aerospace engineering
https://cruxnow.com/global-church/2016/06/09/cloistered-nun-earns-ph-d-aerospace-engineering/


----------------

This cloistered nun got her doctorate in aerospace engineering


New Dehli, India, Dec 7, 2016 / 06:05 am (CNA/EWTN News).- A cloistered nun in India came out of her convent for an extraordinary reason: to attend a graduation ceremony for her doctorate in Aerospace Engineering.


“I had joined the religious order after my final oral exam last year, and this was the first time I came out after that. The rules of our order forbid us from going out of the convent, but I was given special permission to attend the convocation,” Sister Benedicta of the Holy Face told Matters India over the summer.

The 32-year-old nun lives in a cloistered convent of the Benedictine Sisters of the Reparation of the Holy Face.

Born in Kuwait before the Gulf War, Sister Benedicta studied at St Xavier’s College in Mumbai and then earned a Master’s degree in space science from Pune University, located 90 miles from Mumbai.

She earned her PhD from the Defense Institute of Advanced Technology in Pune. According to Matters India, her doctoral work in the field of aerospace engineering involved scramjet engines, which are used mainly for hyper-sonic vehicles and space vehicles.

Sister Benedicta had always felt a call to the consecrated life, but made the decision to become a nun after attending a spiritual retreat in Pune. She finished her doctorate studies before telling her family that she wanted to enter a cloistered convent.

The congregation of the Benedictine Sisters of the Reparation of the Holy Face was founded in 1950 by Venerable Abbot Hildebrand Gregory. In 1977, it became a pontifical congregation and has houses on several continents.

http://www.catholicnewsagency.com/news/this-cloistered-nun-got-her-doctorate-in-aerospace-engineering-11888/

----------------


Viết nhận xét

Comment văn minh và lịch sự không spam
Câu hỏi chi tiết rõ ràng có demo kèm lời giải thích. Thanks

Tên gọi [Đăng ký]
Mật khẩu - Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web
Email
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ
               
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team