Chân Dung Các Vua Nhà Nguyễn (1802 - 1945)

[2016/03/26 | Tài Liệu » Lịch sử VN | admin | Nhận xét(16) | Đọc(2137) ]
Chân Dung Các Vua Nhà Nguyễn (1802 - 1945)


Ngày 25/3/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Vua Bảo Đại (hình), Vị Vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, trao Ấn Kiếm cho chính quyền cách mạng và tuyên bố : "Thà làm công dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ"


Có bao nhiêu vị vua thuộc Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng tại Việt nam?


Triều Đại nhà Nguyễn có 13 vị vua ;

1/ Vua Gia Long .

2/ Vua Minh Mạng .

3/ Vua Thiệu Trị .

4/ Vua Tự Đức .

5/ Vua Dục Đức ( Làm vua chỉ được có 3 ngày . )

6 / Vua Hiệp Hòa .

7/ Vua Kiến Phúc .

8/ Vua Hàm Nghi . ( Bị Pháp đầy đi An - giê )

9/ Vua Đồng Khánh .

10/ Vua Thành Thái .

11/ Vua Duy Tân . ( Bị Pháp đầy đi đảo Rê uy ni ông )

12/ Vua Khải Định .

13 / Vua Bảo Đại ( Vị Vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, trao Ấn Kiếm cho chính quyền cách mạng và tuyên bố : Thà làm công dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ ) .


Thước phim dưới dây cho chúng ta hiểu thêm về những vị vua thuộc Hoàng Tiều Nguyễn
Tags: ,
购物客金佯 Says: Email Homepage 2016/04/10 15:45
购物客,中国第一家购物搜索联盟。现已收录当当、卓越、京东、新蛋、红孩子、DHC、玛萨玛索、VANCL、金象网等国内最具品质的B2C商家,致力于向广大消费者提供最便捷的网购入口、让用户轻松找到低价正品。http://sounion.gouwuke.com/
邱生昂峙 Says: Email Homepage 2016/04/10 10:26
陆金所(LU.com)-中国平安集团成员,值得信赖的一站式投资理财平台.蝉联互联网企业信用评价AAA级,成立至今全部投资者获益.多种理财产品满足您所有投资需求:14天短期理财,专享理财,基金等.平安担保,本息无忧.新客送百元红包,免费注册! http://t.lu.com/r/qdqLO=J
杨要矛尼 Says: Email Homepage 2016/04/09 22:51
陆金所(LU.com)-中国平安集团成员,值得信赖的一站式投资理财平台.蝉联互联网企业信用评价AAA级,成立至今全部投资者获益.多种理财产品满足您所有投资需求:14天短期理财,专享理财,基金等.平安担保,本息无忧.新客送百元红包,免费注册! http://t.lu.com/r/qdqLO=J
购物客廖奉 Says: Email Homepage 2016/04/09 14:10
购物客,中国第一家购物搜索联盟。现已收录当当、卓越、京东、新蛋、红孩子、DHC、玛萨玛索、VANCL、金象网等国内最具品质的B2C商家,致力于向广大消费者提供最便捷的网购入口、让用户轻松找到低价正品。http://sounion.gouwuke.com/
杨瓜尾哈 Says: Email Homepage 2016/04/09 09:46
陆金所(LU.com)-中国平安集团成员,值得信赖的一站式投资理财平台.蝉联互联网企业信用评价AAA级,成立至今全部投资者获益.多种理财产品满足您所有投资需求:14天短期理财,专享理财,基金等.平安担保,本息无忧.新客送百元红包,免费注册! http://t.lu.com/r/qdqLO=J
购物客梁匠 Says: Email Homepage 2016/04/09 01:12
购物客,中国第一家购物搜索联盟。现已收录当当、卓越、京东、新蛋、红孩子、DHC、玛萨玛索、VANCL、金象网等国内最具品质的B2C商家,致力于向广大消费者提供最便捷的网购入口、让用户轻松找到低价正品。http://sounion.gouwuke.com/
购物客薛虫 Says: Email Homepage 2016/04/04 23:42
购物客,中国第一家购物搜索联盟。现已收录当当、卓越、京东、新蛋、红孩子、DHC、玛萨玛索、VANCL、金象网等国内最具品质的B2C商家,致力于向广大消费者提供最便捷的网购入口、让用户轻松找到低价正品。http://sounion.gouwuke.com/
韩卷泌肉 Says: Email Homepage 2016/04/04 16:10
陆金所(LU.com)-中国平安集团成员,值得信赖的一站式投资理财平台.蝉联互联网企业信用评价AAA级,成立至今全部投资者获益.多种理财产品满足您所有投资需求:14天短期理财,专享理财,基金等.平安担保,本息无忧.新客送百元红包,免费注册! http://t.lu.com/r/qdqLO=J
购物客吕姬 Says: Email Homepage 2016/04/04 11:15
购物客,中国第一家购物搜索联盟。现已收录当当、卓越、京东、新蛋、红孩子、DHC、玛萨玛索、VANCL、金象网等国内最具品质的B2C商家,致力于向广大消费者提供最便捷的网购入口、让用户轻松找到低价正品。http://sounion.gouwuke.com/
何重交坡 Says: Email Homepage 2016/04/04 01:07
陆金所(LU.com)-中国平安集团成员,值得信赖的一站式投资理财平台.蝉联互联网企业信用评价AAA级,成立至今全部投资者获益.多种理财产品满足您所有投资需求:14天短期理财,专享理财,基金等.平安担保,本息无忧.新客送百元红包,免费注册! http://t.lu.com/r/qdqLO=J
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét

Comment văn minh và lịch sự không spam
Câu hỏi chi tiết rõ ràng có demo kèm lời giải thích. Thanks

Tên gọi [Đăng ký]
Mật khẩu - Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web
Email
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ
               
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team