Những Tài Liệu về hoc hỏi, củng cố đức tin

GIỚI THIỆU MỘT SỐ SÁCH CẦN THAM KHẢO

2015/07/17 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(503) | Comments(1)
[color=#8B0000][size=4]GIỚI THIỆU MỘT SỐ SÁCH CẦN THAM KHẢO

Ngày 17/7/2015

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Dưới đây là một số tài liệu, các bạn có thể tải về máy của mình để làm tài liệu tham khảo, hoặc đọc thêm....


Giới thiệu sách mới: TÂM HỒN TRÀN NGẬP NIỀM VUI

2013/12/30 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(1545) | Comments(1)
[color=#8B0000][size=4]Giới thiệu sách mới: TÂM HỒN TRÀN NGẬP NIỀM VUI

Ngày 30/12/2013

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Dịp Giáng Sinh năm nay, xin giới thiệu quý bạn đọc một tập sách TÂM HỒN TRÀN NGẬP NIỀM VUI. Quý bạn có thể mua và làm quà tặng tinh thần cho những người thân như là một món ăn tinh thần hữu hiệu trên hành trình sống đức tin. Xin trích lời giới thiệu cuốn sách của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Phụ tá Gp Xuân Lộc, Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc


Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 3 : TRƯỚC THỀM THỜI ĐẠI MỚI (tiếp theo)

2013/08/05 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(521) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 3 : TRƯỚC THỀM THỜI ĐẠI MỚI (tiếp theo)

Chương 3 : TRƯỚC THỀM THỜI ĐẠI MỚI

Ngày 4/8/2013

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Muối cho đời (Hồng Y Joseph Ratzinger – ĐGH Bênêđictô XVI)

1. Hai Ngàn Năm Lịch Sử Cứu Độ - Mà Vẫn Chưa Được Cứu Rỗi?
2. Cuộc Thanh Tẩy - Buổi Giao Thời và Những Đe Doạ Rạn Nứt
3. Một "Mùa Xuân Mới của Tinh Thần Nhân Loại" cho Ngàn Năm Thứ Ba
4. Những Trọng Điểm của Sự Phát Triển Giáo Hội
5. Tương Lai của Giáo Hội – Giáo Hội của Tương lai
6. Lịch Sử Thật của Thế Giới


Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 3 : TRƯỚC THỀM THỜI ĐẠI MỚI (tiếp theo)

2013/08/05 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(640) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 3 : TRƯỚC THỀM THỜI ĐẠI MỚI (tiếp theo)

Chương 3 : TRƯỚC THỀM THỜI ĐẠI MỚI

Ngày 4/8/2013

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Muối cho đời (Hồng Y Joseph Ratzinger – ĐGH Bênêđictô XVI)

1. Hai Ngàn Năm Lịch Sử Cứu Độ - Mà Vẫn Chưa Được Cứu Rỗi?
2. Cuộc Thanh Tẩy - Buổi Giao Thời và Những Đe Doạ Rạn Nứt
3. Một "Mùa Xuân Mới của Tinh Thần Nhân Loại" cho Ngàn Năm Thứ Ba
4. Những Trọng Điểm của Sự Phát Triển Giáo Hội
5. Tương Lai của Giáo Hội – Giáo Hội của Tương lai
6. Lịch Sử Thật của Thế Giới


Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 3 : TRƯỚC THỀM THỜI ĐẠI MỚI

2013/08/05 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(613) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 3 : TRƯỚC THỀM THỜI ĐẠI MỚI

Ngày 4/8/2013

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Muối cho đời (Hồng Y Joseph Ratzinger – ĐGH Bênêđictô XVI)

1. Hai Ngàn Năm Lịch Sử Cứu Độ - Mà Vẫn Chưa Được Cứu Rỗi?
2. Cuộc Thanh Tẩy - Buổi Giao Thời và Những Đe Doạ Rạn Nứt
3. Một "Mùa Xuân Mới của Tinh Thần Nhân Loại" cho Ngàn Năm Thứ Ba
4. Những Trọng Điểm của Sự Phát Triển Giáo Hội
5. Tương Lai của Giáo Hội – Giáo Hội của Tương lai
6. Lịch Sử Thật của Thế Giới


Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 2 : NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (tiếp theo)

2013/01/22 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(818) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 2 : NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (tiếp theo)

Muối cho đời (Hồng Y Joseph Ratzinger – ĐGH Bênêđictô XVI)Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Chương 2 : NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

1. Rôma Lúng Túng
2. Về Tình Trạng của Giáo Hội
3. Tình Hình nước Đức
4. Các Nguyên Nhân Suy Tàn
5. Những Sai Lầm của Giáo Hội
6. Các Điệp Khúc Chỉ Trích

******

Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 2 : NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (tiếp theo)

2013/01/04 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(949) | Comments(0)
[color=#00008B][size=4]Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 2 : NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (tiếp theo)

Muối cho đời (Hồng Y Joseph Ratzinger – ĐGH Bênêđictô XVI)

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Chương 2 : NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

1. Rôma Lúng Túng
2. Về Tình Trạng của Giáo Hội
3. Tình Hình nước Đức
4. Các Nguyên Nhân Suy Tàn
5. Những Sai Lầm của Giáo Hội
6. Các Điệp Khúc Chỉ Trích

Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 2 : NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

2013/01/04 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(777) | Comments(0)
[color=#00008B][size=4]Muối Cho Đời (Salt of the Earth) - Chương 2 : NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Muối cho đời (Hồng Y Joseph Ratzinger – ĐGH Bênêđictô XVI)

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Chương 2 : NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

1. Rôma Lúng Túng
2. Về Tình Trạng của Giáo Hội
3. Tình Hình nước Đức
4. Các Nguyên Nhân Suy Tàn
5. Những Sai Lầm của Giáo Hội
6. Các Điệp Khúc Chỉ Trích

Muối cho đời (Salt of the Earth) - Chương 1 : VỀ CON NGƯỜI (tiếp theo)

2013/01/04 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(655) | Comments(0)
[color=#00008B][size=4]Muối cho đời (Salt of the Earth)

(Hồng Y Joseph Ratzinger – ĐGH Bênêđictô XVI)

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Chương 1 : VỀ CON NGƯỜI (tiếp theo)

1. Gốc Gác và Ơn Gọi
2. Vị Giáo Sư Trẻ
3. Giám Mục và Hồng Y
4. Bộ Trưởng bên cạnh Giáo Chủ
5. Tóm Tắt


MUỐI CHO ĐỜI (Salt of the Earth) - Chương 1 : VỀ CON NGƯỜI

2013/01/03 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(856) | Comments(0)
[color=#00008B][size=4]MUỐI CHO ĐỜI (Salt of the Earth)

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Chương 1 : VỀ CON NGƯỜI

1. Gốc Gác và Ơn Gọi
2. Vị Giáo Sư Trẻ
3. Giám Mục và Hồng Y
4. Bộ Trưởng bên cạnh Giáo Chủ
5. Tóm Tắt


*******

MUỐI CHO ĐỜI (Salt of the Earth)

2013/01/03 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(805) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]MUỐI CHO ĐỜI (Salt of the Earth)

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Muối Cho Đời là tác phẩm ghi lại cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở và sâu sắc giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và ký giả Peter Seewald về nhiều vấn đề quan trọng trong đời sống Giáo Hội ngày nay.

Cuốn sách như một “quả bom nguyên tử” hay một “big bang” (Seewald) nổ trên đầu dân Âu châu vốn lãnh đạm với tôn giáo và nghi kỵ đối với Giáo hội Công giáo. Hàng triệu người đã đọc nó, và nhiều người đã tìm lại được lối vào văn hoá Kitô giáo, vốn là nền tảng cuộc sống của họ.

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

2012/02/16 Sách » Đức Tin | admin | Đọc(1079) | Comments(0)
[color=#FF0000][size=4]NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

HY Fx. Nguyễn văn Thuận

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
        Trên đường hy vọng,

        Xưa nay có nhiều người lữ hành.

        Thuộc mọi giai cấp, mọi lứa tuổi,

        Đủ mọi màu da, mọi thời đại.

        Người đi trước con, người đang sát cánh con.

        Mỗi cuộc đời là một huyền nhiệm,

        Muôn nghìn nỗi gian truân thử thách;

        ức triệu lòng dũng cảm kiên cường.

        Sau gặt trong hân hoan.

        Lắm lúc cha chùn bước, nản lòng,
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team