Những Sách liên quan đến lãnh vựa xã hội

Đọc sách - Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên

2014/04/13 Sách » Xa Hoi | admin | Đọc(937) | Comments(1)
[color=#8B0000][size=4]Đọc sách - Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên

Ngày 10/4/2014

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Tôi muốn nói điều này với bạn ngay từ đầu, để bạn khỏi lặp lại sai lầm của tôi: nếu đã cầm trên tay cuốn sách Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên1, bạn đừng vội nghi ngờ cái tên gọi tưởng chừng rất chung chung, rất khẩu hiệu của nó. Thay vì vội vã buông sách xuống, bạn cần kiên nhẫn hơn.

Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team