Đường Hướng Hoạt Động Xã Hội của GHCG

« Ở BÊN CẠNH NGƯỜI NGHÈO, ĐÓ LÀ TIN MỪNG, CHỨ KHÔNG PHẢI CỘNG SẢN »

2014/11/01 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(805) | Comments(3)
[color=#8B0000][size=4]« Ở BÊN CẠNH NGƯỜI NGHÈO, ĐÓ LÀ TIN MỪNG, CHỨ KHÔNG PHẢI CỘNG SẢN »


October 29th, 2014

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Đức Thánh Cha Phanxico nói: « Họ không hiểu rằng tình yêu thương người nghèo nằm ở trung  tâm của Tin Mừng, rằng những quyền thiêng liêng  này nằm ở trung tâm của học thuyết xã hội của Giáo Hội »

Hôm thứ Ba 28/10/2014, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên cuộc Hội ngộ quốc tế các Phong trào dân chúng, được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức, hợp tác với Viện Hàm lâm Khoa học xã hội của Tòa Thánh. Các nông dân không có ruộng đất, những người bán hàng rong, các thợ mỏ, những người thất nghiệp, di cư, bên lề xã hội , những người trẻ sống trong hoàn cảnh bấp bênh, những cư dân sống trong các khu dân nghèo, và cả các giám mục và các nhân viên mục vụ cũng đã đến lắng nghe Đức Thánh Cha.

ĐGH Gioan XXIII với các vấn đề xã hội

2014/05/09 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(1068) | Comments(1)
[color=#8B0000][size=4]ĐGH Gioan XXIII với các vấn đề xã hội

Lm. Mai Đức Vinh, Ngày 6/5/2014

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
LTS : Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII được Giáo Hội công nhận là đấng thánh. Ngài đã thực hiện nhiều công trình cho Giáo Hội và Xã hội. Ngài lại là người có tình nghĩa sâu đậm với người Công Giáo Việt Nam.


ĐỨC GIOAN XXIII VỚI CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

LTS : Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII được Giáo Hội công nhận là đấng thánh. Ngài đã thực hiện nhiều công trình cho Giáo Hội và Xã hội. Ngài lại là người có tình nghĩa sâu đậm với người Công Giáo Việt Nam.Đức Gioan XXIII và các điều cũ mới trong Thông Điệp Hòa Bình Thế Giới

2014/04/12 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(606) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Đức Gioan XXIII và các điều cũ mới trong Thông Điệp Hòa Bình Thế Giới

Ngày 10/4/2014

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Công trình đi vào lịch sử của Đức Gioan XXIII lẽ dĩ nhiên là Công Đồng Vatican II, một công đồng đưa Giáo Hội Công Giáo can đảm bước vào trần gian vừa như người đồng hành vừa như người dẫn đạo, đúng hơn như người dẫn đạo bằng cách đồng hành với trần gian.

Sự tha thứ là gốc rễ của nền hòa bình

2013/08/13 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(713) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Sự tha thứ là gốc rễ của nền hòa bình

Ngày 10 tháng 8 năm 2013

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Đức Hồng Y Turkson (hình bên) đến Nagasaki vào ngày kỷ niệm vụ đánh bom nguyên tử ở Nhật Bản năm 1945

Thông điệp Tân Sự (kỳ cuối)

2013/04/25 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(768) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Thông điệp Tân Sự (kỳ cuối)

Ngày 25/4/2013

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC*******

Thông điệp Tân Sự (kỳ 3)

2013/04/25 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(662) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Thông điệp Tân Sự (kỳ 3)

Ngày 25/4/2013
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

GIÁO HỘI CÓ QUYỀN ÐỀ CẬP ÐẾN ÐỀ TÀI,
VÀ GIÁO HỘI VỮNG TIN THỰC HIỆN ÐIỀU ÐÓ
MỘT CÁCH CÓ HIỆU QUẢ.*******

13. Cần phải nhờ đến tôn giáo và Giáo Hội

Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo

2013/04/21 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(784) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo

Các cuộc tranh luận về nền kinh tế, sự bình đẳng và nghèo đói chắc chắn sẽ tiếp tục được quan tâm

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Rome, 19 tháng 4 năm 2013 ( Zenit.org )

Trong vòng khoảng một tháng, vị lãnh đạo mới của Giáo Hội Công Giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm rõ mối quan tâm của ngài đối với  người nghèo và ngài mong muốn tìm một giải pháp tiếp cận khả thi hơn đối với những vấn đề trên.

Những vấn đề liên quan đến Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội, như nghèo đói, việc phân phối của cải, và việc quản lý của các tổ chức tài chính chắc chắn sẽ được quan tâm hàng đầu trong những năm cuối cùng của thời kỳ kinh tế đầy biến động như hiện nay
.


Thông điệp Tân Sự - RERUM NOVARUM (kỳ 2)

2013/04/15 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(721) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Thông điệp Tân Sự - RERUM NOVARUM (kỳ 2)

Ngày 15/4/2013

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

DÀN BÀI1. Những quan hệ giữa chủ và thợ được thay đổi.
2. Một tình trạng bất hạnh và khốn cùng không thích đáng.

Thông điệp Tân Sự - RERUM NOVARUM

2013/04/15 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(1157) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Thông điệp Tân Sự - RERUM NOVARUM

Ngày 15/4/2013

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Đức Lêo XIII

Thông điệp Tân sự
Rerum Novarum
Về hoàn cảnh của giới công nhân 15.05.1891GIỚI THIỆU

Sau hơn một thế kỷ xuất hiện kể từ ngày 15.05.1891, thông điệp Tân Sự của Ðức Lêô XIII về  hoàn cảnh của giới công nhân được coi như một giáo huấn nguyên thuỷ về xã hội của Giáo Hội. Nói về nguồn gốc lịch sử luôn là một việc khó khăn, bởi lẽ trước đó bắt buộc phải có một vài lời mở đầu nào đó mà về sau người ta bộc lộ ra cách thích thú. Và chính nhân danh những lý giải sau này mà thời điểm độc đáo ấy mới được công bố. Ðề cập đến "Vấn đề xã hội", là vấn đề mà rất nhiều người khác đã rành rẽ từ 50 năm qua hay hơn nữa, vị "Giáo Hoàng của giới công nhân" - như người ta gọi ngài đó, đã làm, đã mang lại, đã khai mở được điều gì?


Thông điệp SOLLICITUDO REI SOCIALIS  (QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ XÃ HỘI) (Tiếp theo và hết)

2013/04/10 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(987) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Thông điệp SOLLICITUDO REI SOCIALIS  (QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ XÃ HỘI) (Tiếp theo và hết)

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
"Nếu anh chị em muốn hòa bình, hãy hoạt động và làm việc cho công bằng;
nếu anh chị em muốn có sự công bằng, hãy bảo vệ lấy sự sống..." (Đức Giáo Hoàng Gioan Phalo II)


VII- KẾT LUẬN

46- Các dân tộc và các cá nhân đều khao khát được giải phóng; việc tìm kiếm sự phát triển toàn diện là dấu chỉ cho thấy họ ước muốn vượt qua những trở ngại chồng chất, ngăn cản không cho  họ được hưởng một “cuộc sống xứng đáng với con người hơn”.

Thông điệp SOLLICITUDO REI SOCIALIS  (QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ XÃ HỘI) (Tiếp theo)

2013/04/10 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(600) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Thông điệp SOLLICITUDO REI SOCIALIS  (QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ XÃ HỘI) (Tiếp theo)

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


IV. SỰ PHÁT TRIỂN ĐÍCH THỰC VỀ CON NGƯỜI

27- Thông điệp mời gọi chúng ta nhìn vào thế giới hiện đại để trước hết nhận thấy rằng sự phát triển không phải là một tiến trình theo đường thẳng, dường như máy móc và không có giới hạn, cứ với một số điều kiện, nhân loại sẽ phải tiến nhanh tới một thứ hoàn thiện mơ hồ nào đó (49).

Thông điệp SOLLICITUDO REI SOCIALIS  (QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ XÃ HỘI)

2013/04/09 Xã Hội » Học Thuyết Xã Hội CG | admin | Đọc(702) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]

Thông điệp SOLLICITUDO REI SOCIALIS

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Đức Giáo Hoàng John Paul II


(QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ XÃ HỘI) Bản dịch do Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN hiệu đính


[i]
Gửi:

     Các giám mục, Các linh mục,
     Các cộng đoàn tu sĩ, Các con cái Giáo hội,
     Và mọi người thiện chí
     Nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm
     THÔNG ĐIỆP POPULORUM PROGRESSIO
     CỦA ĐỨCTHÁNH CHA PHAOLÔ VI
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team