Tin Tuc về GH Việt Nam và GH Hoàn Vũ

Radio Công Giáo số 81 - 20/7/2011

2011/07/21 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(1000) | Comments(0)
Radio Công Giáo số 81 - 20/7/2011

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới  Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Cha Tôi, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa

Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ

(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên trình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)
Radio Công Giáo số 80 - 19/7/2011

2011/07/20 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(967) | Comments(0)
Radio Công Giáo số 80 - 19/7/2011

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới  Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Hạnh Các Thánh Tử Đạo VN, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa

Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ
(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên trình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)

Radio Công Giáo số 79 - 18/7/2011

2011/07/19 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(890) | Comments(0)
Radio Công Giáo số 79 - 18/7/2011

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới   Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Cha Tôi, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa

Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ
(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên trình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)
Radio Công Giáo số 78 - 17/7/2011

2011/07/18 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(940) | Comments(0)
Radio Công Giáo số 78 - 17/7/2011

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới   Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Cha Tôi, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa

Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ
(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên trình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)
Radio Công Giáo số 77 - 16/7/2011

2011/07/17 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(1036) | Comments(0)
Radio Công Giáo số 77 - 16/7/2011

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới   Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Cha Tôi, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa

Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ
(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên trình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)
  Radio Công Giáo số 76 - 15/7/2011

2011/07/16 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(951) | Comments(0)
  Radio Công Giáo số 76 - 15/7/2011

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới  Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Cha Tôi, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa

Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ
(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên trình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)

Radio Công Giáo số 75 - 14/7/2011

2011/07/15 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(874) | Comments(0)
  Radio Công Giáo số 75 - 14/7/2011

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới  Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Hạnh các thánh Tử Đạo Việt Nam, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa

Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ
(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên trình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)
Radio Công Giáo số 74 - 13/7/2011

2011/07/14 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(937) | Comments(0)
Radio Công Giáo số 74 - 13/7/2011

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới  Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Hạnh các thánh Tử Đạo Việt Nam, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa

Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ
(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên trình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)

Radio Công Giáo số 67 - 06/7/2011

2011/07/07 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(905) | Comments(0)
Radio Công Giáo số 67 - 06/7/2011
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới  Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Cha Tôi, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa
Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ
(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên trình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)
Radio Công Giáo số 66 - 05/7/2011

2011/07/07 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(905) | Comments(0)
Radio Công Giáo số 66 - 05/7/2011
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới   Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Cha Tôi, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa
Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ
(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên trình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)
Radio Công Giáo số 65 - 04/7/2011

2011/07/05 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(825) | Comments(0)
Radio Công Giáo số 65 - 04/7/2011
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới  Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Cha Tôi, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa
Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ
(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên trình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)
  

Radio Công Giáo số 64 - 03/7/2011

2011/07/04 Tin tức » Radio Cong Giao | admin | Đọc(809) | Comments(0)
Radio Công Giáo số 64 - 03/7/2011
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới  Mời các bạn lắng nghe Bản Tin Radio Công Giáo gốm các mục chính sau, (1) Tin Tức Giáo Hội VN & Thế Giới, (2) Lẽ Sống, (3) Hạnh Các Thánh TĐVN, (4) Tin Mừng & Suy Niệm Lời Chúa
Chúc các bạn một ngày mới Bình An và Niềm Vui trong Chúa GIÊ-SU KI-TÔ
(Chương Trình Radio này chỉ nghe được trên t[i]rình duyệt Internet Firefox hay Google Chrome)  
Phân trang 1/4 Trang đầu 1 2 3 4 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team