Tài liệu phụng vụ

Thời sự tuần qua 21/04/2017: Tuần Thánh trên thế giới

2017/05/01 Tài Liệu » Phụng vụ | admin | Đọc(184) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Thời sự tuần qua 21/04/2017: Tuần Thánh trên thế giới

VietCatholic Network, Ngày 20/4/2017

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiTuần Thánh được cử hành ở San Antonio, Philippines


Giải đáp phụng vụ: Các nghi thức nào có tính phụng vụ?

2017/02/07 Tài Liệu » Phụng vụ | admin | Đọc(209) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Giải đáp phụng vụ: Các nghi thức nào có tính phụng vụ?

Nguyễn Trọng Đa, Ngày 31/1/2017

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiGiải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Xin cha cho biết thêm thí dụ về các hành vi phụng vụ khác, ngoài các bí tích, Các Giờ Kinh Phụng Vụ và tuyên khấn trong Dòng tu. - T. C., Manila, PhilippinesVỀ VIỆC AN TÁNG CHO NGƯỜI DỰ TÒNG VÀ TRẺ EM CHẾT TRƯỚC KHI ĐƯỢC RỬA TỘI.

2016/12/11 Tài Liệu » Phụng vụ | admin | Đọc(303) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Về việc an táng cho người dự tòng và trẻ em chết trước khi được rửa tội

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn, Ngày 28/11/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Nhân việc có nơi giáo quyền địa phương đã không cho cử hành lễ an táng và không cho chôn xác người tự tử trong nghĩa trang họ Đạo, tôi xin nói lại một lần nữa là không có giáo lý, giáo luật nào của Giáo Hội cấm việc chôn xác người tự tử trong nghĩa trang Công Giáo.

[color=#8B0000][size=4]Giải đáp phụng vụ: Linh mục làm phép mà không mang Dây các phép được không? Thừa tác viên ngoại thường chúc lành cho người không Rước lễ được không?

Nguyễn Trọng Đa, Ngày 09/12/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiGiải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Trong Thánh Lễ, thì khi nào thì Chúa Giêsu hiện diện trong bánh và rượu?

2016/10/29 Tài Liệu » Phụng vụ | admin | Đọc(338) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Trong Thánh Lễ, thì khi nào thì Chúa Giêsu hiện diện trong bánh và rượu?

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn, Ngày 25/10/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


NGƯỜI Công Giáo CÓ ĐỢC THAM DỰ NGHI THỨC THÀNH HÔN VÀ TIỆC CƯỚI CÁC CẶP HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH KHÔNG?

Giải đáp phụng vụ: Lời "xá giải” trong Nghi thức Sám hối có hiệu quả bí tích không?

2016/10/21 Tài Liệu » Phụng vụ | admin | Đọc(251) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Giải đáp phụng vụ: Lời ''xá giải” trong Nghi thức Sám hối có hiệu quả bí tích không?

Nguyễn Trọng Đa, Ngày 11/10/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.


Giải đáp phụng vụ: Phải làm gì khi Máu Thánh còn dư lại?

2016/10/21 Tài Liệu » Phụng vụ | admin | Đọc(199) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Giải đáp phụng vụ: Phải làm gì khi Máu Thánh còn dư lại?

Nguyễn Trọng Đa10/4/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Giải đáp phụng vụ: Tư thế lúc Rước lễ

2016/10/21 Tài Liệu » Phụng vụ | admin | Đọc(192) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Giải đáp phụng vụ: Tư thế lúc Rước lễ

Nguyễn Trọng Đa, Ngày 18/10/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiGiải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Giải đáp phụng vụ: Mỗi ngày giáo dân được rước lễ mấy lần?

2016/09/29 Tài Liệu » Phụng vụ | admin | Đọc(195) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Giải đáp phụng vụ: Mỗi ngày giáo dân được rước lễ mấy lần?

Nguyễn Trọng Đa, Ngày 27/9/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiGiải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.[color=#8B0000][size=4]Giải đáp phụng vụ: Trong giờ chầu Thánh Thể, thầy Giúp lễ được đọc lời nguyện của linh mục không?

Nguyễn Trọng Đa9/6/2016


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.


Sau bài trả lời của tôi về tác vụ Đọc sách và Giúp lễ (xin xem bài ngày 3-5), một độc giả tiểu bang Nebraska, Mỹ, hỏi thêm: “Một thầy giúp lễ, khi chầu Thánh Thể, được phép đọc lời khẩn cầu và lời nguyện, như được thực hiện bởi linh mục hoặc thầy phó tế không (nghĩa là làm tất cả, trừ việc nâng Hào Quang cho mọi người bái lạy), hay thầy chỉ làm những phần thường được thực hiện bởi mọi người, bài thánh ca và kinh “Chúc tụng Thiên Chúa” (Divine Praises)?"

Giải đáp phụng vụ: Các thông báo được đọc khi nào trong Thánh lễ?

2016/09/23 Tài Liệu » Phụng vụ | admin | Đọc(204) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Giải đáp phụng vụ: Các thông báo được đọc khi nào trong Thánh lễ?

Nguyễn Trọng Đa, ngày 21/9/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.


Giải đáp phụng vụ: Có thể có hai giá sách trong nhà thờ không?

2016/07/21 Tài Liệu » Phụng vụ | admin | Đọc(210) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Giải đáp phụng vụ: Có thể có hai giá sách trong nhà thờ không?

Nguyễn Trọng Đa7/5/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiGiải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.Hỏi: Gần đây con đã thấy trong một số nhà thờ có hai giá sách. Trong một số nhà thờ, bài Tin Mừng được đọc từ một giá sách, và các bài đọc khác được đọc từ giá sách khác. Tôi đang muốn tìm kiếm các văn bản phụng vụ, để biết các hướng dẫn phụng vụ nào có liên quan đến việc sử dụng hai giá sách trong nhà thờ. Xin cha giúp con trong việc này. Cám ơn cha. - G. O., Madras, Oregon, Mỹ.


Phân trang 1/11 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team