Những bài suy niệm trong các thánh lễ đặc biệt, và hằng ngày

Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI - PHẦN 1

2016/09/30 Suy niệm » Hằng Ngày & Đặc Biệt | admin | Đọc(297) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI - PHẦN 1

Lời Chúa: Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38

  
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

CÁC BÀI

1. Mân côi
2. Kinh Kính Mừng, lời kinh cầu cho hòa bình
3. Mẹ Mân Côi, Mẹ Hòa Bình
4. Quà tặng
5. Lễ Mẹ Mân Côi
6. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
7. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.
8. Kinh Mân Côi: Góp phần xây dựng nhân loại mới
9. Kinh Mân Côi và Đời Sống Đức Tin
10. Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên
11. Phương thuốc thần diệu – Lm Ignatio Trần Ngà
12. Bài học quan trọng của kinh Mân Côi
13. Mân Côi, bản tóm lược Tin Mừng
14. Nhờ Mẹ Đến Với Chúa



------------------

Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – PHẦN 2

2016/09/30 Suy niệm » Hằng Ngày & Đặc Biệt | admin | Đọc(150) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – PHẦN 2

Lời Chúa: Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38
  
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


CÁC BÀI


15. Kinh Mân Côi – Lời kinh kết nối (Lc 1,26-38)
16. Mẹ Mân Côi – Mẹ chiến thắng
17. Kinh Mân Côi – Lời kinh kỳ diệu
18. Đức Chúa ở cùng Bà
19. Tôi là nữ tỳ của Chúa
20. Lá sầu riêng – Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
21. Kinh Mân Côi
22. Kinh Mân Côi
23. Cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi – ĐGM. Bùi Tuần
24. Thánh Mẫu Mân Côi
25. Kinh Mân Côi
26. Lễ Đức Mẹ Mân Côi
27. Mẹ đầy ơn phước – Veritas
28. Kinh Mân Côi
29. Hiệu quả của Kinh Mân Côi
30. Kinh Mân Côi và Phúc Âm


------------------------------
[color=#8B0000][size=4]Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 21– 28/09/2016: Câu chuyện Tình Thương Ðáp Trả Hận Thù

VietCatholic Network,Ngày 26/9/2016

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



"...Tôi xin anh em hãy trở về nhà và hãy buông khí giới. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng bạo động. Chúng ta phải yêu thương những người da trắng anh em của chúng ta, dù họ có làm gì cho chúng ta đi nữa. Chúng ta phải làm cho họ hiểu rằng chúng ta yêu thương họ thật sự. Chúng ta phải sống như thế đó: nghĩa là lấy tình thương đáp trả hận thù” (mục sư Martin Luther King)


Suy niệm LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, NĂM C – PHẦN 1

2016/05/29 Suy niệm » Hằng Ngày & Đặc Biệt | admin | Đọc(175) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Suy niệm LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, NĂM C – PHẦN 1

Lời Chúa: St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



CÁC BÀI

1. Đời sống mới
2. Hồng ân Thánh Thể – Lm. Ignatiô Trần Ngà
3. Thánh Thể, quà tặng tình yêu
4. Thái độ sống
5. Mình Máu Chúa - Veritas
6. Bánh Hằng Sống – Lm. Giuse Trần Việt Hùng
7. Thánh Thể - Mầu nhiệm Đức Tin - Hy Tế Tình Yêu
8. Tình yêu tột cùng – Cố Lm Hồng Phúc
9. Không thể cho gì hơn nữa
10. Mình Máu Thánh Chúa Giêsu
11. Ngài cầm bánh bẻ ra
12. Corpus Christi - Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn
13. Dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ
14. Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà
15. Chạnh lòng thương – Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
16. Suy niệm của Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty
17. Tham dự Thánh Lễ
18. Để tưởng nhớ Thầy
19. Thánh Thể dấu chỉ tình yêu
20. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt


Suy niệm LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, NĂM C – PHẦN 2

2016/05/29 Suy niệm » Hằng Ngày & Đặc Biệt | admin | Đọc(130) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Suy niệm LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, NĂM C – PHẦN 2

Lời Chúa: St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

CÁC BÀI


21. Loại bánh con người khao khát - Achille Degeest
22. Từ bàn tiệc của Chúa đến bàn ăn của anh em
23. Thánh Thể
24. Chúa Giêsu là niềm mong đợi của mọi người.
25. Thánh Thể
26. Mình Máu Thánh – Radio Veritas Asia
27. Thánh Thể – Lm. John Nguyễn
28. Thánh Thể
29. Thánh Thể
30. Lương thực
31. Mình Máu Chúa Kitô
32. Bữa tối trọng nhất - Gm Arthur Tonne
33. Lương thực trường sinh – AM Trần Bình An
34. Thánh Thể - Bí Tích tình yêu.
35. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
36. Tình yêu hy sinh trao ban chính mình
37. Bí Tích Thánh Thể - Dấu chỉ Tình Yêu
38. Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều
39. Chú giải của Noel Quesson


------------------- 

Các bài suy niệm LỄ THÁNH GIA - Năm C – PHẦN 1

2015/12/26 Suy niệm » Hằng Ngày & Đặc Biệt | admin | Đọc(1115) | Comments(12)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm LỄ THÁNH GIA - Năm C – PHẦN 1

Lời Chúa: 1Sm 1, 20-22. 24-28); 1Ga 3, 1-2. 21-24); Lc 2, 41-52


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


CÁC BÀI

1. Gia đình
2. Gia đình nhân loại.
3. Con có bổn phận.
4. Gia đình hạnh phúc – Cố Lm. Hồng Phúc
5. Con đường hạnh phúc
6. Gia đình- mái ấm
7. Gia đình thánh – Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
8. Sống đức tin theo gương gia đình Thánh Gia
9. Kết hợp (Lễ Thánh Gia)
10. Lễ Thánh Gia Thất.
11. Suy niệm Lễ Thánh Gia
12. Trân trọng mái ấm gia đình
13. Công cha - nghĩa mẹ
14. Học được gì nơi Thánh Gia
15. Lễ Thánh Gia Thất.


Các bài suy niệm LỄ THÁNH GIA Năm C – PHẦN 2

2015/12/26 Suy niệm » Hằng Ngày & Đặc Biệt | admin | Đọc(854) | Comments(2)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm LỄ THÁNH GIA Năm C – PHẦN 2

Lời Chúa: 1Sm 1, 20-22. 24-28); 1Ga 3, 1-2. 21-24); Lc 2, 41-52


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

CÁC BÀI


16. Gia đình mẫu mực cho mọi gia đình.
17. Những thánh gia Nagiarét thời đại mới.
18. Thánh gia, gương sáng của tin yêu.
19. Có một lý do.
20. Cầu nguyện
21. Gia đình thánh thiện.
22. Gia đình
23. Tài sản
24. Thánh Gia
25. Lễ Thánh Gia
26. Suy niệm
27. Noi gương.
28. Mẫu gương gia đình hạnh phúc.
29. Mái ấm tình thương
30. Bí quyết hạnh phúc gia đình
31. Kiểu mẫu của mọi gia đình
32. Đức Giêsu tại đền thờ

MỘT TRẺ SƠ SINH BỌC TÃ, NẰM TRONG MÁNG CỎ

2015/12/24 Suy niệm » Hằng Ngày & Đặc Biệt | admin | Đọc(748) | Comments(9)
[color=#8B0000][size=4]MỘT TRẺ SƠ SINH BỌC TÃ, NẰM TRONG MÁNG CỎ

Ngảy 23/12/2015

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Thánh Phanxicô Assisi đã làm máng cỏ đầu tiên vào năm 1223.  Từ Rôma về Assidi để mừng lễ Noel, ngài nói với các thầy: “để thể hiện nỗi cơ cực và khổ đau của Chúa ngay từ lúc còn thơ để cứu chuộc nhân loại, chúng ta hãy làm một hang đá giống như thật với cỏ khô, rồi chúng ta dẫn một con lừa và một con bò vào để cho giống với con bò con lừa đã chầu quanh Chúa Hài Đồng năm xưa.”  Từ đó mỗi dịp Noel về là khắp nơi trên thế giới đều làm hang đá, máng cỏ.

Lễ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, CHÚA NHẬT 15/11 – PHẦN 1

2015/11/14 Suy niệm » Hằng Ngày & Đặc Biệt | admin | Đọc(403) | Comments(1)
[color=#8B0000][size=4]Lễ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, CHÚA NHẬT 15/11 – PHẦN 1


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



CÁC BÀI

1. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
2. Hạt lúa gieo vào lòng đất – Ga 12,24-26
3. Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà
4. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình
5. Sống chứng nhân – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
6. Không thuộc về thế gian.
7. Sống chứng nhân.
8. "Thà chết vinh còn hơn sống nhục"
9. Để làm chứng cho vua quan – Mt 10, 17-22
10. Truyền đạo.
11. Sống vì đạo – ĐTGM. Giuse Ngô quang Kiệt
12. Con đường hạt lúa – ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt
13. Chứng nhân tình yêu
14. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.
15. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho biết phải nói gì
16. Can đảm nói không với tội lỗi – Lc 20, 27-38
17. Tử đạo hay sống đạo?


------------------------

Lễ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, CHÚA NHẬT 15/11 – PHẦN 2

2015/11/14 Suy niệm » Hằng Ngày & Đặc Biệt | admin | Đọc(479) | Comments(1)
[color=#8B0000][size=4]Lễ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, CHÚA NHẬT 15/11 – PHẦN 2


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



CÁC BÀI


18. Suy niệm của Lm. Phạm Thanh Liêm.
19. Những Đấng Bậc Anh Hùng
20. Anh em làm chứng cho Thầy.
21. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lc. 9, 23-26
22. Nhớ Ơn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
23. "Đây Bài Ca Ngàn Trùng"
24. Sống đạo và chết vì đạo
25. Tử đạo, một chọn lựa của lòng tin
26. Các thánh Tử Đạo Việt Nam
27. Người chứng thứ nhất – Ga 12,24-26
28. Làm chứng
29. Tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu
30. Tỉnh thức trước cơn bách đạo mới
31. Những tên lý hình thời đại – PM. Cao Huy Hoàng


LỄ CÁC THÁNH – PHẦN 1

2015/11/01 Suy niệm » Hằng Ngày & Đặc Biệt | admin | Đọc(337) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]LỄ CÁC THÁNH – PHẦN 1


Lời Chúa: Kh 7,2-4. 9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12



Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



CÁC BÀI

1. Nên thánh
2. Hoa đời dâng Chúa – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
3. Ánh sáng của các Thánh trên trời
4. Chân Dung Các Vị Thánh
5. Các thánh
6. Bài học của sinh tồn – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
7. Chiều rộng của Ơn Cứu Độ
8. Các Thánh
9. Những bậc thang của giá trị
10. Phúc thay ai hiền lành – Lm. Ignatiô Trần Ngà
11. Các Thánh


LỄ CÁC THÁNH – PHẦN 2

2015/11/01 Suy niệm » Hằng Ngày & Đặc Biệt | admin | Đọc(332) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]LỄ CÁC THÁNH – PHẦN 2

Lời Chúa: Kh 7,2-4. 9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


CÁC BÀI

12. Lễ các Thánh nam nữ – Lm. Nhân Tài.
13. Ơn gọi nên thánh – Lm Giuse Nguyễn Hữu An
14. Các Thánh nam nữ
15. Người khổng lồ thiêng liêng
16. Ơn gọi Kitô hữu
17. Nên thánh
18. Thánh thiện
19. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
20. Nên hình bóng Ngài – ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên
21. Nên thánh
22. Hạnh phúc thay
23. Hạnh phúc Nước Trời
24. Các Thánh và bổn phận nên thánh


----------------------

Phân trang 1/4 Trang đầu 1 2 3 4 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team