XÃ HỘI HỌC LÀ GÌ?

2011/02/15 Xã Hội » Vấn đề Xã hội | admin | Đọc(2876) | Comments(0)
[color=#FF0000]XÃ HỘI HỌC LÀ GÌ?

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiCăn cứ vào từ nguyên học (etymology) có gốc từ cổ ngữ Latin, thuật từ xã hội học (sociology) ngày nay ghép bởi hai từ, logus và socius. Gốc từ logus có nghĩa là khoa học hay việc nghiên cứu, tìm kiếm; còn socius, có nghĩa là nhóm người hay những cá thể có liên hệ với nhau. Do đó, xã hội học liên quan đến việc nghiên cứu về các nhóm, tổ chức. Trong tổ chức một nhóm, tiến trình tương tác giữa các cá thể rất quan trọng. Từ quan đểm này, xã hội học cũng bao gồm những cách thức, hành vi ứng xử trong một nhóm. Các mối tương quan cũng phát xuất từ cuộc sống giữa các thành viên trong nhóm.
Phân trang 14/14 Trang đầu Trang trước 9 10 11 12 13 14 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team