Những bài suy niệm trong các thánh lễ Chúa Nhật

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN  C

2016/10/30 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(307) | Comments(1)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN  C

Lời Chúa: Kn 11,22–12,2; 2Tx 1,11–2,2; Lc 19, 1-10

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiCÁC BÀI

1. Đấng đổi mới cuộc đời  
2. Vòng tay tha thứ  
3. Đổi đời  
4. Ánh mắt yêu thương  
5. Chúa Nhật 31 TN  
7. Tình thương làm thay đổi lòng người  
8. Hôm nay nhà này được giải thoát.  
9. Trở về – Lm. Giuse Trần Việt Hùng  
10. Hoán cải đích thực – Radio Veritas Asia  
11. Chúa Nhật 31 TN C
12. Giakêu, một con lừa chui qua lỗ kim – RC.  
13. Chia sẻ – Lm Giuse Lê Minh Thông  
14. Niềm vui của Thiên Chúa  
15. Suy niệm của Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn  
16. Sám hối  
17. Thiên Chúa là Đấng Cứu độ – An Phong  
18. Nghệ thuật cảm hóa lòng người của Chúa Giêsu  
19. Biến đổi  
20. Đổi mới cuộc đời – Lm. Đaminh Trần Đình Nhi  
21. Hoán cải từ con tim  
22. Tôi phải lưu lại nhà anh  
23. Sống đức ái – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền  
24. Viếng thăm nhau – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền  
25. Tầm cao của Phúc Âm  
26. Con Người đến để tìm và cứu  
27. Chúng ta thì giống như Giakêu
28. Gặp gỡ ơn cứu độ – Lm. FX Vũ Phan Long
29. Chú giải của Noel Quesson
30. Lùn thấp bé nhưng …--------------------------

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO – PHẦN 1

2016/10/22 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(199) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO – PHẦN 1

Lời Chúa: Is. 2, 1-5; 1Tm. 2,1-8; Mt. 28,16-20

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

CÁC BÀI

1. Quyền năng từ trên cao
2. Hãy đi khắp thế gian
3. Yêu thương những người con lưu lạc - Lc 24,44-53
4. Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
5. Rao giảng Tin Mừng với tình bác ái
6. Anh em là chứng nhân
7. Khánh nhật truyền giáo – Lm Trần Ngà.
8. Xin hãy sai con – Lm. Ignatiô Trần Ngà
9. Chứng nhân trong sự hiệp nhất yêu thương
10. Cách thức truyền giáo – Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
11. Nối bước các thừa sai – Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
12. Bài giảng của ĐTGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
13. Chúa sai tôi đi - ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
14. Bài suy niệm của ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.


CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO – PHẦN 2

2016/10/22 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(227) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO – PHẦN 2

Lời Chúa: Is. 2, 1-5; 1Tm. 2,1-8; Mt. 28,16-20


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


CÁC BÀI


15. Thế Giới Truyền Giáo: Đến với muôn dân
16. Tinh thần truyền giáo (Lc 18,1-8)
17. Lửa truyền giáo – ĐGM. GB. Bùi Tuần
18. Đức Maria, mẫu gương truyền giáo
19. Thầy Ở Cùng Anh Em
20. Truyền giáo
21. Truyền giáo
22. Hãy loan báo Tin mừng
23. Truyền giáo theo gương Mẹ Têrêsa
24. Chứng tá
25. Truyền giáo
26. Đời sống chứng nhân
27. Khiêm nhường trong truyền giáo
28. Tin Mừng cho người ngoại biên
29. Kỹ thuật 3 giảm 3 tăng trong truyền giáo


--------------------

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C – Phần 1

2016/10/14 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(220) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C – Phần 1

Lời Chúa: Xh 17, 8-13; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18, 1-8

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
[b]
CÁC BÀI

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 2

2016/10/14 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(174) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 2

Lời Chúa: Xh 17, 8-13; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18, 1-8

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

CÁC BÀI

14. Chúa Giêsu dạy cầu nguyện
15. Kiên nhẫn cầu nguyện – Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
16. Cầu nguyện
17. Cầu nguyện
18. Cầu nguyện
19. Thiên Chúa sẽ ban cho tôi điều tốt nhất
20. Lời nguyện cầu- Lm. Bùi quang Tuấn
21. Kiên trì! kiên trì!
22. Sức mạnh vạn năng- Lm. Vũ Minh Nghiễm
23. Cầu nguyện là sự sống của người Kitô hữu
24. Tin Mừng thúc bách tôi – Lm G. Nguyễn Cao Luật


----------------------

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 1

2016/10/08 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(184) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 1

Lời Chúa: 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiCÁC BÀI

1. Lòng biết ơn
2. Phong cùi
3. Biết ơn
4. Đón, gặp và biết ơn
5. Dòng suối ân tình – Thiên Phúc
6. Lời tạ ơn khiêm hạ – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
7. Đón nhận ơn cứu độ
8. Hãy có lòng biết ơn
9. Tạ Ơn Chúa – Logos
10. Lòng biết ơn – An Phong
11. Thể hiện của tự do thực sự
12. Đức tin của con đã cứu con – Veritas.
13. Lòng biết ơn – Lm Giuse Nguyễn Hữu An
14. Một trên mười – Lm Giuse Nguyễn Cao Luật
15. Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên
16. Lòng biết ơn – Lm Ignatio Trần Ngà
17. Quan tòa bạo ngược và bà góa quấy rầy
18. Lòng biết ơn - Lm. Trần Việt Hùng
19. Chín người kia đâu?
20. Ưu tiên cho việc tạ ơn - Achille Degeest
21. Hãy dâng lời ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa
22. Tất cả là hồng ân

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 2

2016/10/08 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(146) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 2

Lời Chúa: 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


CÁC BÀI


23. Mười người phong cùi
24. Lòng biết ơn
25. Mười người phong hủi - McCarthy
26. Đức tin đích thực - R. Gutzwiller
27. Đức tin của con đã cứu con
28. Lòng biết ơn
29. Biết ơn
30. Cám ơn
31. Niềm tin
32. Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
33. Làm một điều tốt
34. Tạ ơn là một biểu hiệu của lòng tin
35. Tán tụng hồng ân- Lm. Vũ Minh Nghiễm
36. Sống tri ân- Lm. Bùi quang Tuấn
37. Gặp gỡ để bày tỏ lòng biết ơn
38. Chú giải của Noel Quesson
39. Vô ơn, biết ơn – Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng


--------------------------

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 1

2016/09/23 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(197) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 1

Lời Chúa: Am 6, 1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16, 19-31


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


CÁC BÀI

1. Tiền
2. Tiền
3. Tiền bạc
4. Liên đới – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
5. Quy luật của sự sống – Lm. Ignatiô Trần Ngà
6. Cho thì có phúc – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
7. Khi con người bạc tình
8. Chia sẻ – Lm. Giuse Trần Việt Hùng.
9. Người nghèo Thiên Chúa chọn – An Phong
10. Bạn hữu của Thiên Chúa – Pm. Cao Huy Hoàng
11. Hãy nghe các ngài
12. Ra khỏi thế giới nhỏ hẹp của lòng mình
13. Hậu quả của việc sử dụng tiền bạc
14. Khoảng cách – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
15. Người phú hộ và Ladarô nghèo khó
16. Giấy thông hành Nước Trời – Thiên Phúc
17. Ông Dives và anh Lazarô – Vincent Travers
18. Người phú hộ giàu có và Ladarô nghèo khổ
19. Hai cảnh đời trái nhau - Lm Giacôbê Tạ Chúc
20. Niềm hy vọng của nhân loại
21. Người nghèo… nằm bên cổng nhà
22. Trái tim tình người – Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
23. Có một vực thẳm – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
24. Hai khuôn mặt trái ngược nhau

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 2

2016/09/23 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(162) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 2

Lời Chúa: Am 6, 1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16, 19-31


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

CÁC BÀI

25. Môi trường đức tin – Achille Degeest
26. Lazarô sẽ không bao giờ tự mãn
27. Giàu có và nghèo khó – McCarthy
28. Bác ái bắt đầu từ nhà mình - McCarthy
29. Suy niệm của R. Gutzwiller
30. Thế giới cuả tình yêu
31. Tôi có đọc Kinh Thánh hay không?
32. Sống trong thế giới trái ngược
33. Tiền bạc
34. Giàu có
35. Dại dột
36. Yêu thương
37. Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
38. Từ sự chết đi đến sự sống
39. Chúa nhật 26 Thường Niên
40. Thắp một ngọn đèn- Lm. Vũ Minh Nghiễm
41. Cuộc sống trần thế không phải là tất cả
42. Chú giải của Noel Quesson
43. Sự công bằng của Thiên Chúa
44. Đừng vô cảm… - Petrus.tran
45. Đừng “dửng dưng” và “vô cảm” như thế!


--------------------

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C - PHẦN 1

2016/09/18 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(198) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C - PHẦN 1

Lời Chúa: Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

CÁC BÀI

1. Tiền bạc
2. Tên quản lý khôn khéo
3. Sử dụng tiền bạc
4. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
5. Sử dụng tiền bạc sao cho đúng – An Phong
6. Người quản lý trung tín
7. Trung tín – Lm Giuse Trần Việt Hùng
8. Nhìn rộng thấy xa – Lm. Ignatiô Trần Ngà
9. “Gieo gì gặt nấy” - Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
10. Quản lý trung tín – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
11. Suy niệm của ĐGM. Giuse Vũ Duy Thống
12. Không thể làm tôi hai chủ
13. Giá trị đồng tiền – Lm Antôn Nguyễn Văn Tiếng
14. Khôn khéo
15. Nhận lãnh để trao ban – Thiên Phúc
16. Không thể làm tôi hai chủ – Veritas
17. Tiền bạc - Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu
18. Không thể thờ hai chủ – Achille Degeest
19. Hãy bắt đầu hơn là thế gian
20. Có tiền, hãy đem sử dụng!
21. Những đồng bạc lẻ
22. Bản năng - McCarthy
23. Tiền bạc - McCarthy

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 2

2016/09/18 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(159) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 2

Lời Chúa: Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


CÁC BÀI


24. Tên quản lý khôn khéo
25. Tiền bạc của chúng ta làm Chúa quan tâm
26. Sử dụng của cải
27. Tích trữ của cải thiêng liêng
28. Người nghèo
29. Hai chủ
30. Tiền của
31. Chữ T.
32. Tính cách
33. Khôn ngoan đích thực
34. Khôn ngoan của con cái sự sáng.
35. Phản bội - Lm Bùi Quang Tuấn
36. Bất trung hay trung tín- Lm Vũ Khắc Nghiêm
37. Hãy biết lo cho tương lai! – Jos. Vinc. Ngọc Biển
38. Biết khôn ngoan tiên liệu – Lm FX Vũ Phan Long
39. Chú giải của Noel Quesson
40. Đất càng phì nhiêu, tượng thần càng nhiều
41. Hãy biết lo cho tương lai


-------------------

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 1

2016/09/10 Suy niệm » Lễ Chúa Nhật | admin | Đọc(207) | Comments(0)
[color=#8B0000][size=4]Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN C – PHẦN 1

Lời Chúa: Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


CÁC BÀI

1. Người con phung phá
2. Sự tha thứ của Thiên Chúa.
3. Lòng Chúa xót thương
4. Hòa giải là từ ngữ mới của tha thứ – An Phong
5. Thiên Chúa là Đấng thương xót và hay tha thứ.
6. Lòng bao dung của Thiên Chúa
7. Đấng nhân từ
8. Nụ hôn nồng nàn tình thương xót
9. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
10. Phục hồi phẩm chất cao đẹp
11. Cha anh chạy ra gặp anh
12. Thiên Chúa, Đấng Nhân Hậu
13. Hối cải – Lm. Giuse Trần Việt Hùng
14. Lòng Chúa xót thương – Lm Jos. Tạ Duy Tuyền
15. Suy niệm của ĐHY Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
16. Tin Mừng của lòng thương xót Chúa
17. Suy niệm của Lm Gioan Nguyễn Văn Ty
18. Tìm về – Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
19. Xin chung vui với tôi
20. Người cha
21. Tuyệt đỉnh của yêu thương – Thiên Phúc


Phân trang 1/41 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]
Powered by Bo-Blog 2.1.1 ReleaseCode detection by Bug.Center.Team